– “Фасада Исторически музей”.
– “Жилищна сграда Иван Милушев”..
– “Жилищна сграда Велизар Стоилов”.
– “Застрахователно дружество Алианц България”.
– Хотел “България”.
– Банка “Моллов”
– Административно-жилищна сграда “МАКЕНА”
– “Жилищна сграда Евгени Павлов”.
– “МВЕЦ Манастирска” – с. Ново село.
– “Производствено-обслужваща сграда – УПИ VII-1623, кв.381”.
– “Еднофамилна жилищна сграда с ателие за химическо чистене – УПИ XIII-3870, кв. 52”.
– “Жилищна сграда – Антон Христов”, кв. 270, ул. “Цар Освободител” № 145.
– Еко – Парк “Хисарлъка” – път и тротоари.
– Направа на вертикална планировка и ограда в “Търговско-обслужваща сграда”.
– “Жилищна сграда – Красимир Младенов”, с. Жиленци.
– Преустройство площадка пред Читалище – с. Жиленци.
– Изграждане на тротоари и бордюри – с. Слокощица
– Направа на тротоар от базалтови плочи, бордюри и асфалтова настилка на ул. “Батак”.
– “Направа на тротоари и бордюри на ул. “Ж. Демиревски, кв. “Върташево, гр. Кюстендил””
– по Проект “Красива България” – “Вътрешен ремонт на ОУ “Христо Ботев”” – с. Невестино.
– Основен ремонт на V-то осн.у-ще “Христо Ботев” – гр. Кюстендил.
– Основен ремонт на VI-то осн.у-ще “Паисий Хилендарски” – гр. Кюстендил.
– “Винпром” – с. Граница.
– “Ефективно подобряване на материално техническата база за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа – Детски дом “Хисарлъка”” – гр. Кюстендил
– “Двуфамилна жилищна сграда – I-ви етап”
– “Обществено обслужваща сграда с търговски и атракционни дейности” – гр. Кюстендил, ЦГЧ
– “Ремонт санитарни възли в Седмо основно училище “Ильо Войвода” – гр. Кюстендил
– “Ремонт кабинети в Седмо основно училище “Ильо Войвода”” – гр. Кюстендил
– “Ремонт на плувен басейн и прилежащи помещения в Първо основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кюстендил”
– “Довършителни работи на съблекални към стадион с. Слокощица, Община Кюстендил”
– “Основен ремонт на стадион, съблекални и съоръжения с. Багренци, Община Кюстендил”
– “Изграждане на прозирна ограда на игрище на училище с. Ябълково, Община Кюстендил”
– “Еднофамилна жилищна сграда Румен Стоименов” – с. Жиленци, община Кюстендил
– “Направа метална стълба към аптека за готови лекарствени форми” – гр. Кюстендил
– “Ремонт площадкова канализация ДВФУ “Ильо Войвода” – гр. Кюстендил.
– Направа път Соволяно-Кършалево-Мазарачево.
– Изкърпване и рехабилитация на IV клас пътища и улици.
– Поддържане IV клас пътища и зимно снегопочистване.
– Ремонт на плувен басейн и прилежащи помещения в Първо основно у-ще – гр. Кюстендил
– Основен ремонт и реконструкция на градски плаж гр. Кюстендил
– Двуфамилна жилищна сграда
– Магазин за нехранителни стоки за търговия на едро с офиси
– Двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда
– Складова станция за течни горива
– Преустройство на част от склад за декори на драматичен театър в Киноклуб
– Възстановяване на църква “Св. Параскева”
– Направа на метален склад за строителни материали
– Детски кът “Мечтатели” в лесопарк “Хисарлъка” град Кюстендил
– Дневен център за деца и младежи с умствена и и физически увреждания “ Вяра, Надежда,Любов”
– Църква “СВ.УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”
– ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ – ПАРАКЛИС “СВЕТА НЕДЕЛЯ
– ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ “СВ.ВЪЗВИШЕНИЕ ГОСПОДНЕ”
– Текущ ремонт на сгради – общинска собственост
– Текущ ремонт на 680 кв.м. тротоари в град Кюстендил на улица “Цар Освободител” и на улица “ Гороцветна”, съгласно техническо задание
– Строителни – монтажни работи по проект “Чиста околна среда и наименование “Коняво – уютно място за живеене и отдих”
– Строителни – монтажни работи по проект “Чиста околна среда и наименование “Създаване на на кът за отдих и игри в село Ябълково”
– Ремонт на сградата на Автогара Кюстендил
– Монтаж на оборудване за изграждане на “Детски кът”
– Строително – ремонтна дейност в отделение по хемодиализа находящ се в основния корпус на болницата в град Кюстендил
– Двуфамилна жилищна сграда – 1-ви етап,град Кюстендил – трета,четвърта,пета плоча и покрив
– Реконструкция на силажо-местилище и съхранение на картофи – преустройство с. Долно село
– Текущ ремонт на отоплителна инсталация на Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи 3-7 г. м.”Хисарлъка” град Кюстендил
– Ремонт на две стаи и едно мокро помещение към ИСПСР – “ Център за социална рехабилитация и интеграция” град Кюстендил
– Център за настаняване от семеен тип; УПИ ХІ, кв. 108 по плана на гр. Кюстендил
– Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Кюстендил:
1. Многофамилна жилищна сграда блок №1А, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“, сграда с идентификатор 41112.504.1221.1 – РЗП 4346,46 кв.м.
2. Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, кв. „Румяна войвода“, бл.5 – РЗП 3951,86 кв.м.“
3. Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, ж.к. „Запад“ бл.93, сграда с идентификатор 41112.504.64.2 – РЗП 6316,52 кв.м.“
– „Възстановяване на градски парк „Езерата“ с изграждане на екологосъобразни експозиционни площи, с образователна насоченост, саниране и реконструкция на прилежащата водна площ“, УПИ І, кв. 86, гр. Кюстендил
– “Късно антична и средновековна крепост „Хисарлъка”:
– Подобект I: Консервация, реставрация, и експониране на Късно античната и средновековна крепост „Хисарлъка”;
– Подобект II: Лапидариум в Късно античната и средновековна крепост „Хисарлъка”; гр. Кюстендил, м. „Хисарлъка“
– Медико-балнеоложки комплекс „Св. Иван Рилски“ Кюстендил – Цнетър за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, гр. Кюстендил, кв.291, УПИ I
– и др.